Αβάπτιστος
Ένα μάλλον κακό όνειρο και σημαίνει στεναχώριες. Αν δεις κάποιον που είναι αβάπτιστος, τότε η κακή υγεία του θα είναι η αιτία της στενοχώριας σου.