Άβυσσος
Η άβυσσος σημαίνει απογοήτευση από αγαπημένα άτομα. Προσοχή στα οινομικά.