Άγαλμα
Το άγαλμα διάσημου ατόμου στο όνειρο σημαίνει χαρούμενες ειδήσεις, αν ο ίδιος έγινες άγαλμα πρόσεχε τις δουλειές σου και προσπάθησε περισσότερο. Αν δεις άγαλμα με άλογο τα σχέδιά σου θ αστεφθούν από επιτυχία.