Αγία Τράπεζα
Καθόλου καλό όνειρο. Ιερέας στην Αγία, σημαίνει καυγάδες και κακά μαντάτα που έχουν σχέση με το σπίτι ή την εργασία.

Γάμος μπροστά σε Αγ. Τράπεζα προμηνύει στεναχώριες και θάνατο ηλικιωμένου.
Σε κα΄θε περίπτωση, όνειρο που έχει σχέση με Αγ. Τράπεζα ή βωμό, δεν είνια καλό όνειρο και προμηνύει στεναχώριες και κακά μηνύματα.