Αγγελιοφόρος

Ο αγγελιοφόρος, ταχυδρόμος, στον ύπνο, είναι θετικό μήνυμα. Κάποια επίσκεψη ή κάποιο μήνυμα χαράς να περιμένεις.