Αγέλη
Η αγέλη σημαίνει προβλήματα, αλλά θα ξεπεραστούν εύκολα. Μικροπροβλήματα δηλαδή.