Αγκάθι

Τα αγκάθια στο όνειρο είναι μικροστενοχώρια. Αν τα καταστρέφεις θα διώξεις τη στεναοχώρια.

Αν σε τσιμπάνε και σε ταλαιπωρούνε θα σου φύγει κάποια στανοχώρια. Αν πιαστείς στα αγκάθια και δεν μπορείς να ξεφύγεις, θα σου δημιουργήσουν προβλήματα οι παρέες σου.