Αγκαλιά
Η αγκαλιά είναι μήνυμα και εξαρτάται ποιός ποιόν αγκαλίάζει. Αγκαλιά με άτομο που έχουμε καλές σχέσεις θα είναι και καλό το αποτέλεσμα. Θα σημάνει ίσως κάποιο ταξίδι ή κάποια επιτυχία.

Αγκαλιά από γονείς είναι επίσης πολύ καλό όνειρο, που σημαίνει επιτυχία στην καθημερινότητα. Αν μας αγκαλιάζει άτομο με το οποίο δεν έχουμε καλύ σχέση, τότε και τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Αγκαλιά αποι άνθρωπο που δεν ζει πια, δεν είναι καλό μήνυμα. Περίμενε στεναχώριες.