Αγκίστρι

Το αγκίστρι στο όνειρο δεν είναι καλό μήνυμα. Κάποιος θα προσπαθήσει να σε ξεγελάσει.