Άγκυρα

Η άγκυρα είναι θετικό μήνυμα. Ασφάλεια και σιγουριά σε περιμένει