Αρρώστια-Άρρωστος
Η αρρώστια δεν είναι καλό σημάδι. Σημαίνει δυσκολίες. Αν όμως βοηθάς κάποιον άρρωστο τότε θα σου συμβεί κάτι καλό.