Αίμα
Το αίμα στο όνειρο είναι καλό σημάδι. Αν δεις να τρέχει από το σώμα σου κόκκινο, θα έχεις καλά αποτελέσματα σε διάφορες υποθέσεις σου που εκκρεμούν.

Αν όμως την αιμοραγία την προκάλεσε κάποιο χτύπημα από άλλον, ή είναι βρώμικο, τότε το μήνυμα του ονείρου είναι αρνητικό και σε περιμένει κάποια στενοχώρια.