Ακαθαρσίες
Οι ακαθαρσίες είναι καλό μήνυμα αν είδες πως είσαι μέσα σ' αυτές. Αν όμως τις πάτησες, τότε το μήνυμα αντιστρέφεται και σημαίνει πως κάποια λάθη θα επηρεάσουν τη ζωή σου τις επόμενες μέρες.