Ακαταστασία
Σπίτι σε ακαταστασία, σημαίνει πως θα καλυφθούν κάποια έξοδά σου, αν σου λείπουν χρήματα. Αν όμως δεν βρίσκεσαι σε ανάγκη, τότε η ακαταστασία στο όνειρο, έχει μάλλον αρνητικό μήνυμα