Αλεπού
Η Αλεπού είναι αρνητικό σύμβολο. Συμβολίζει το πονηρό που σας επιβουλεύτεται. Αν την πιάνεις, ή την σκοτώνεις θα απαλλαγείς από προβλήματα. Αν σου επιτίθεται θα έχεις προβλήματα.

Αν απλά υπάρχει στο περιβάλον σου, τότε στο γύρο σου υπάρχουν άτομα που θέλουν το κακό σου, αλλά δεν μπορούν να σε βλάψουν.