Αλεύρι
Το αλεύρι είναι σαν το αλάτι. Λευκο και συσκευασμένο αλεύρι σημαίνει επιτυχία. Σκορπισμένο αλεύρι θα σου ξεφύγει κάποια ευκαιρία.