Άμμος
Αν η άμμος σου δημιουργεί προβλήματα στο όνειρο, τότε θα έχεις πρόσακιρες δυσκολίες. Αν παίζεις με την άμμο και τη συλλέγεις, τότε θα έχεις μικρά κέρδη.