Αναρρίχηση
Αναρρίχηση σε δέντρο σημαίνει επιτυχία. Αναρρίχηση σε τοίχο, σημαίνει εμπόδια στις επιχειρήσεις σου.