Άντρας
Αντρας ψηλός, σημαίνει προστασία από δικό σου άνθρωπο. Αδύνατος άντρας, σημαίνει στεναχώριες. Χοντρός άντρας σημαίνει χαρά.