Αποτυχία
Σε ό,τι δεις πως απέτυχες, θα πετύχεις στη ζωή. Έχει ακριβώς τ ααντίθετα αποτελέσματα.