Αρνί
Τα αρνιά στον ύπνο, σημαίνουν χαρά και προκοπή. Αν σφάζεις άσπρο αρνί θα χαρείς, αν είναι μαύρο το αρνί που σφάζεις θα στενοχωρεθείς.