Ασβέστης
Το νόημα του ασβέστη σε όνειρο είναι αρνητικό. Σημαίνει οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα.