Αστυνομικός
Αστυνομικός στον ύπνο σημαίνε ιπως πρέπει να έχεις αυξημένη προσοχή στο περιβάλον σου.