Ασφυξία
Η ασφυξία είναι μήνυμα κινδύνου. Αν δεις πως κάποιος δικός σου έπαθε ασφηξί αν ατον ενημερώσεις να προσέχει