Ατύχημα
Το ατύχημα στο όνειρο σημαίνει το τέλος κάποιων γεγονότων, καταστάσεων που ήταν σε εξελιξη.