Όταν οι αστυνομικοί γίνονται νομοθέτες...
Αυτή η πινακίδα απαγορεύει τη στάση. 
Stash 100Από τη στιγμή που σταματάει κάποιος έστω και για λίγο, πρέπει να υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Και για να τοποθετηθεί η πινακίδα στο συγκεκριμένο σημείο, κάποιοι ειδικοί μελέτησαν τι εξυπηρετεί στην εύρυθμη λειτουργία μιας πόλης και αποφάσισαν πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν πρέπει να σταματάει ΚΑΘΟΛΟΥ αυτοκίνητο. Διαφορετικά θα τοποθετούσαν την πινακίδα με την μια κάθετο που απαγορεύει τη στάθμευση. 

Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα καθημερινά;

Η τροχαία σφυρίζει για να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το όργανο της... τάξης, αποφασίζει αυθαίρετα να μετατρέψει την πινακίδα από απαγόρευση στάσης σε απαγόρευση στάθμευσης. Και όλοι εμείς, αφήνουμε το αυτοκίνητο μέχρι να ακούσουμε το σφύριγμα. Να πως ακυρώνεται ο νόμος, από το όργανο που πληρώνεται να τον εφαρμόσει, δημιουργείται αυθαιρεσία και ακαταστασία στους δρόμους. 
Δεν χρειάζεται, όπως λένε μερικοί, κάθε πολίτης και αστυνομικό. Αυτό που χρειάζεται είναι η εφαρμογή των νόμων κάθε φορά που θα επιλαμβάνεται η αστυνομία. Αλλά κάθε φορά όμως!