Βάγια
Καλό όνειρο. Μήνυμα ευτυχισμένων καταστάσεων και ηρεμίας. Αν οι βάγιες ήταν μαραμένες ή πατημένες, τότε σημαίνουν πώς κάτι θα χαλάσει την ηρεμία.