Βάζο

Το καλό βάζο, ήτε το βλέπετε ή πίνετε απ' αυτό, σημαίνει ευχάριστη και ήρεμη οικογενειακή ζωή. Σπασμένο βάζο προλέγει θλίψη και προβλήματα.