Βωμός (Αγία Τράπεζα)
Καθόλου καλό όνειρο. Ιερέας στην Αγ. Τράπεζα, σημαίνει καυγάδες και κακά μαντάτα που έχουν σχέση με το σπίτι ή την εργασία.

Γάμος μπροστά σε Αγ. Τράπεζα προμηνύει στεναχώριες και θάνατο ηλικιωμένου.
Σε κάθε περίπτωση, όνειρο που έχει σχέση με Αγ. Τράπεζα ή βωμό, δεν είναι καλό όνειρο και προμηνύει στενοχώριες και κακά μηνύματα.