Πολλά όνειρα τα προκαλεί η διάθεσή μας, είναι συνέχεια των καθημερινών μας σκέψεων και δεν συμβολιζουν κάτι. Κάποια όμως κρύβουν κάποιον συμβολισμό και στέλνουν κάποια μηνύματα. Πρέπει όμως, κάθε φορά, να εντοπίζετε μέσα στο όνειρο, ποιό γεγονός, ποιό αντικείμενο στέλνει το μήνυμα.

Ένα παράδειγμα: Αν δείτε ότι ταξιδεύετε με αεροπλάνο, ή με τρένο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού χάσετε τη βαλίτσα σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στο συμβολισμό για χαμένες αποσκευές και όχι στο μέσο μεταφοράς. 
Έχουμε συλλέξει κάποιες εξηγήσεις που δίνονταν παραδοσιακά στα όνειρα και τις παραθέτουμε.
Βρείτε τη λέξη από τον αλφαβητικό κατάλογο: