Χελώνα
Η χελώνα είναι πολύ καλό όνειρο. Στα επαγγελματικά άνοδο, στα κοινωνικά καταξίωση και στα συναισθηματικά επιτυχίες. Οι ανύπαντροι θα παντρευτούν και οι παντρεμένοι θα ευτυχίσουν οικογενειακά. Προμηνύει μακροζωία και υγεία.