Με πυροσβεστικό όχημα για καφεδάκι...
Feuerwer

Πυροσβεστικό όχημα, με αναμμένους τους φάρους, που σημαίνει πως είναι καθ' οδόν για επέμβαση, σταματάει μπροστά σε τυροπιτάδικο για να προμηθευτούν τυρόπιτες και καφέ.

Είναι ένα δείγμα για το πως αντιλαμβάνονται οι δημόσιοι λειτουργοί τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πολίτες και στο καθήκον τους...