Θάνατος
Άλλο ένα αντίστροφο μήνυμα ονείρου. Σημαίνει συνέχεια της ζωής ή ανησυχία για αγαπημένο μας πρόσωπο που έχουμε καιρό να δούμε.
Ανύπαντρες που θα δουν ζωντανό συγγενή τους να είναι πεθαμένος, θα δεχτούν πρόταση γάμου και το συγκεκριμένο πρόσωπο θα παίξει σημαντικό ρόλο σ’ αυτό.

Περισσότερα...