Παπούτσια

Τα παπούτσια στο όνειρο έχουν πολλές και διάφορες ερμηνείες.
Αν χάσατε τα παπούτσια σας, δεν είναι καλό σημάδι. Θα βιώσετε εγκατάλειψη.

Αν είναι παλιά ή βρώμικα, συμβιλίζει πως θα κάνετε εχθρούς εξ' αιτίας της συμπεριφοράς σας.

Τα καινούργια παπούτσια σημαίνουν βελτίσωση στα έσοδα.
Τα στενά παπούτσια, σημαίνουν δυσαρέσκεια που θα προκληθεί από το περιβάλλον σας.

Τα μεγάλα παπούτσια έιναι σημάδι για απώλειες, καυγάδες και ίσως κακή υγεία.

Αν βάφατε τα παπούτσια σας μαύρα, είνια καλός συμβολισμός κα ινα νιώσετε ικανοποίηση.