Όταν οι πρόγονοι των άλλων ζούσαν στα δέντρα οι δικοί μας δημιουργούσαν πολιτισμό Οι απόγονοί τους όμως, χρόνια ολόκληρα τώρα, κτίζουμε επάνω στα μάρμαρα του πολιτισμού μας. 
Όταν οι Άγγλοι κλέβανε τα μάρμαρά μας, για να τα τοποθετήσουν στα μουσεία τους, εμείς κτίζαμε επάνω τους και τα χρησιμοποιούσαμε για οικοδομικά υλικά. Όσα μάρμαρα λείπουν από το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, στην καλύτερη περίπτωση ενσωματώθηκαν στις οικοδομές ή γίνανε ασβέστης.

Arxaios Dromos 700