Ένας θεσμός που θα μπορούσε και θα όφειλε να να διδάξει τους μαθητές, πως και πότε μπορούν να περνάνε με ασφάλεια το δρόμο. Αντί αυτού δημιουργούν στα παιδιά την αίσθηση, ότι έχουν το δικαίωμα να ακυρώνουν τον ΚΟΚ και να περνούν μόλις φτάνουν στη διάβαση.
Ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του θεσμού αυτού, είναι σαφής: "Ο σχολικός τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία σε ορισμένο σημείο της οδού (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτοντας τη ροή οχημάτων σε διατομή της οδού, όπου υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών."

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.