Δεν είναι ένας δεν είναι δυο. Δεν είναι μια φορά, αλλά κάθε μέρα και κάθε φορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Λάρισας. Αλλά κανένας δεν ασχολείται με αυτό, για να μην ανέβουν τα... στατιστικά παραβατικότητας.
Συμπεριφορά οδηγών σε κόκκινο σηματοδότη:

Τα παρακάτω video είναι μερικά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα και δείχνουν τη συμπεριφορά των Νεοελλήνων στον κόκκινο σηματοδότη. Το πρώτο video αφορά στους οδηγούς και το δεύτερο στη συμπεριφορά των πεζών.

Ο ΚΟΚ είναι μάλλον μόνο για τους μακάλες σε τούτη τη χώρα. Ενώ περιμένω στην αριστερή λωρίδα, όπως και άλλοι πίσω μου, οι οδηγοί ταξί χρησιμοποιούν αυτή που είναι για ευθεία κατεύθυνση και σταματάνε μπροστά μέσα στη διασταύρωση. Και απ' ό,τι φαίνεται, δεν το κάνουν για πρώτη φορά, αλλά μάλλον είναι ο κανόνας: