Στη χώρα μας πληθαίνουν συνεχώς οι κυκλικοί κόμβοι, αλλά οι οδηγοί δεν γνωρίζουν πως πρέπει να συμπεριφερθούν και ποιος είναι ο σωστός τρόπος οδήγησης σ' αυτούς. Αυτοκίνητα που κινούνται στη δεξιά λωρίδα, μπαίνοντας στον κόμβο, αλλάζουν λωρίδα και πολλές φορές κλείνουν το αυτοκίνητο που κινείται στην αριστερή λωρίδα.

Στα επόμενα βίντεο θα δείτε το σωστό τρόπο, αλλά και το τι συμβαίνει καθημερινά στους δρόμους μας.

Παραδείγματα σωστής οδήγησης σε κυκλικό κόμβο:


Παράδειγμα προσέγγισης του κόμβου από τη δεξιά λωρίδα

Αν είμαστε στην αριστερή λωρίδα, συνεχίζουμε στην αριστερή και στο δακτύλιο και δεν αλλάζουμε.

Στα video που ακολουθούν φαίνεται ο επικίνδυνος τρόπος οδήγησης σε κυκλικό κόμβο με διπλή λωρίδα. Αλλάζουν πορεία μπαίνοντας στον κόμβο, κινδυνεύοντας να συγκρουστούν με τα αυτοκίνητα που κινούνται κανονικά. 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.