Τον πρώτο καιρό που μπήκαν οι κορίνες στη ζωή μας, διευκόλυναν πολύ την κίνηση με αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης. Τον τελευταίο καιρό, δεν εμποδίζουν κανέναν να τις πατήσει και να παρκάρει επάνω τους.
Άρα οι κορίνες από μόνες τους, όταν δεν υπάρχει βούληση αστυνόμευσης και εφαρμογής του μέτρου, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. 
Οι αρχές, που δημιουργήθηκαν για τον έλεγχο και την επιβολή του νόμου, φιλισοφούν και λένε ότι φτάιει η παιδεία. Στα άλλα κράτη, με τα οποία θέλουμε να μας συγκρίνουν, το έλυσαν το πρόβλημα. Εμείς ακόμα φιλοσοφούμε.

Korines 02
Korines 03

Korines 01

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.