Έχουν σταματήσει στη λωρίδα της εξόδου, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι βάζουν σε κίνδυνο τους οδηγούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη λωρίδα για να βγούνε από τον αυτοκινητόδρομο…

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.