Τα φανάρια έχουν πια διακοσμητικό ρόλο στη χώρα μας. Κανένας δεν τα λαμβάνει υπόψη και χειρότερα από τους οδηγούς συμπεριφέρονται οι πεζοί, όπως θα διαπιστώσετε στα παρακάτω video. Δαιβαίνουν τις διαβάσεις χωρίς να κοιτάζουν καθόλου το χρώμα του φαναριού. Το ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς, όπως θα διαπιστώσετε στα Video που ακολουθούν.

Δείτε στο επόμενο video πως αγνοούν το φανάρι οι πεζοί:

Στο επόμενο video αναδεικνύεται η αναρχία των πεζών. Δείτε πως συμπεριφέρονται νέοι, γέροι και άτομα που θα έπρεπε να περνούν με μεγάλη προσοχή μόνο από εκεί που επιτρέπεται...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.