Δεν είναι ένας δεν είναι δυο. Δεν είναι μια φορά, αλλά κάθε μέρα και κάθε φορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Λάρισας. Αλλά κανένας δεν ασχολείται με αυτό, για να μην ανέβουν τα... στατιστικά παραβατικότητας.
Συμπεριφορά οδηγών σε κόκκινο σηματοδότη:

 Σαν να μην υπάρχει ο σηματοδότης, μπαίνει σε κεντρικό δρόμο παραβιάζοντας το κόκκινο.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.